Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. decembra 2003

Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spásonosný skutok. Zvesť o Ježišovi Kristovi máme šíriť ďalej. Dnes je nedeľa a nedeľa je výnimočná tým, že by mala byť dňom oddeleným pre Pána Boha. I napriek tomu, že sme v tomto týždni už v kostole boli niekoľkokrát, i napriek tomu by sme dnešný deň mali svoje kroky opäť nasmerovať do domu Božieho. V zamysleniach na tento týždeň som sa snažila poukázať na to, ako narodenie Spasiteľa ovplyvňuje celý náš život. V Ježišovi Kristovi sa Boh postaral o našu čiernu minulosť a celú ju prekryl nevinným životom svojho jediného Syna. V Ježišovi Kristovi sa Boh postaral aj o našu budúcnosť, pretože ako veriaci ľudia sme dedičmi najväčšieho pokladu – večného života. Ale v Ježišovi Kristovi sa Boh predovšetkým stará o našu prítomnosť, keď nás ako Svoje deti sprevádza na každodennej ceste života. I napriek tomu, že Boh toto všetko pre nás koná, mnoho ľudí ho ešte stále odmieta. Avšak tí, ktorí veria v Ježiša Krista, by sa mali v nedeľu zhromažďovať v Božom chráme a ďakovať Bohu za to, že sa im narodil Spasiteľ. A túto zvesť o narodení by mali šíriť ďalej, aby aj iní mohli mať spoločenstvo s Bohom a s tými, ktorí vďaka vianočnému posolstvu už patria k zachráneným. Keď sa vrátime z kostola, rozprávajme o tom, čo sme počuli, prežili. O tom, ako sa Boh v Ježišovi dotkol nášho života.