Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. decembra 2003

Všetko, čo vám prikazujem, usilovne plňte, nič k tomu nepridávajte, ani z toho neuberajte! Život ťarchy zbavený. Zažili sme to možno na turistike. Niesli sme na chrbáte ťažký batoh. Plecia nás boleli, nohy sa nám podlamovali od únavy, síl nám stále ubúdalo. Už-už sme klesali. Vtom sa ozval za nami hlas: daj sem ten batoh, ja ho ponesiem za teba. To bola úľava. To je úľava, keď nám niekto sníme ťarchu z pliec. – – Je aj iná ťarcha, ťarcha života. Často skrytá hlboko v nás, v duši, svedomí, spomienkach. Alebo aj zjavná – choroba, chudoba, trápenia s deťmi, v manželstve, rodine... Snažíme sa jej zbaviť, zdá sa nám, že to už-už nezvládneme. Ale – jedného sa zbavíme a pribudnú ďalšie dve bremená. Je niekto, kto by nás zbavil ťažkostí života, kto by nás oslobodil od tej nesmiernej ťarchy, čo nás tlačí k zemi? – – Ozvenou nám znie radostné vianočné evanjelium. Daj mne to bremeno, ja to ponesiem za teba, ja to ponesiem s tebou. Za nami sa ohláša Ten, ktorý prišiel na svet, aby: “Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia”. Uveríme Mu? Dáme Mu svoje bremená? Vykročíme s Ním? Poďakujme Mu, že aj v uplynulom roku “On znášal trest za náš pokoj, zniesol hriechy mnohých a zastúpil nás, priestupníkov”.