Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. decembra 2003

Bože môj, volám vo dne - neodpovedáš. Volám v noci - neviem sa utíšiť. Život je zmena – zmena je život. A zdá sa, že čím modernejšia je naša doba, tým viac tieto slová platia. Prichádza k nám viac možností, viac zmien a tým prirodzene i menej stability. Turbulentný a rýchly životný štýl bez pevne vybudovaných hodnotových základov nás neraz vedie do duchovnej a vnútornej neplodnosti a prázdnoty. Keď však dovolíme Hospodinovi nielen občasný prístup, ale trvalé prebývanie v nás, môžeme si byť istí, že náš život sa pod Božím vedením stane obohacujúcim pre nás i našich blížnych. A táto zmena nebude len dočasná, rýchlo sa pomíňajúca. Náš Pán Ježiš Kristus, narodený Boží Syn, sa od nás nepohne, ak Ho len my sami nevyženieme do “Egypta”. Tým si i v tomto meniacom sa svete môžeme byť istí, veď predsa vieme, že i keby sa vrchy pohli, pahorky sa klátili, alebo všetky starosti a problémy života padli na našu hlavu, Hospodinova milosť sa od nás nepohne a Jeho zmluva bude platná naveky. Tak vraví Hospodin. Verme Mu! A vytrvajme!