Slovak Czech English German Polish

Streda, 31. decembra 2003

Kiež ma poteší tvoja milosť ako si sľúbil svojmu služobníkovi. V tomto všetkom slávne víťazíme. V posledný deň roku nás apoštol vedie priamo do stredu života. Chce sa s nami zamyslieť nielen nad tým, čo sme prežili, ako sme to prežili, čo sme získali a čo stratili. Vedie nás hlbšie. Odkrýva nám zmysel všetkých životných udalostí, všetkých životných zápasov, ktoré sme prežili v uplynulom roku. To, o čo skutočne ide v našom živote, čo je naozaj dôležité, to je láska Božia, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. To je náš najväčší majetok, to je naše bohatstvo, náš poklad. To je to, čo sme dostali už pri krste ako základný kapitál pre život viery. Mocnosti sveta (Efezským 6,12) nás chcú toho najvyššieho pokladu zbaviť. Ich taktika je rovnaká od počiatku: klam a násilie. Tak to bolo aj v uplynulom roku. Všetko tu bolo: aj obviňovanie, aj súženie, aj úzkosť, aj smrť... Dôležité je však jedno: naše víťazstvo. Zvíťazili sme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Aj v posledný deň roku je láska Božia s nami a môžeme s ňou počítať i zajtra, i po všetky dni. _x000D_ Ďakujme dnes z celého srdca a vložme svoj život do lásky Božej.