Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. januára 2004

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti. Dôležité poslanie. Čím ste chceli byť, keď ste boli malé dieťa? Kozmonautom, prezidentom, traktoristom, lekárom...? Ja som chcel byť farárom a túžba sa mi splnila. Ako vidíme, každý človek už od detstva túži po nejakom povolaní, naplnení života, kde by sa mohol realizovať, kde by mohol využiť svoje schopnosti a danosti. Každý z nás si vyberá nejaké povolanie. Všetky povolania sú dôležité a potrebné. V živote však máme okrem povolania aj poslanie (ako rodičia, starí rodičia...). Ak si kresťan (nosíš meno Krista a verím, že nie zbytočne) nezabudni, že Boh ti dáva v tomto svete, v tvojej rodine, či okolí ešte jedno poslanie: byť poslom Božej lásky, ktorá sa naplno prejavila v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. Poslom tej najradostnejšej správy, ktorá teba prvého chce mocne osloviť tak, aby si ju nemohol a ani nechcel udržať v sebe a pre seba. Tak, aby si s ňou chcel vyjsť a vystúpiť na púšť tohto sveta, aby skrze svedectvo tvojho života Boh rozlial svoju lásku a milosť do celého sveta, do okolia, v ktorom žiješ. Toto je pre teba najvzácnejšie a najvyššie poslanie. Prijmi ho, ale nezabudni pri tom, že za tebou stojí mocnejší, ako ty. Že nejde o teba, tvoju popularitu, ale o slávu Toho, komu si uveril a zveril svoj život. Ide o prípravu na Jeho Druhý príchod v sláve a moci. A ty v tejto príprave zohrávaš dôležitú úlohu. Dosť máš z Božej milosti. Jeho moc sa dokoná i v Tvojich slabostiach. Váž si to a vytrvaj!!!