Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. januára 2004

Hospodin bude veľký až do končín zeme. Kedy už bude konečne dobre?! Na začiatku Nového roku si v našich rodinách prajeme veľa dobrých a pre život potrebných vecí. Prajeme si, aby do našich domovov v Novom roku prišiel pokoj, láska, vzájomné porozumenie, prosperita... Do nových dní - nové a dobré veci. No už prvé dni nás mnohokrát presviedčajú o tom, že to s našimi želaniami nebude vôbec ľahké. Kedy sa všetky naše želania skutočne splnia? Kedy? Božie Slovo nám dnes ponúka odpoveď. Vtedy, keď do našich dní príde vyslanec Božieho kráľovstva - Ježiš Kristus so svojim nebeským požehnaním. Iste, my si tu na zemi vieme nejaké tie kráľovstvá prosperity a bezpečia vybudovať. Ale iste mi dáte za pravdu, že trvácnosť našich snáh o zabezpečenie požehnania má často veľmi krátke trvanie. Chýba v nich práve to nebeské, večné, trvalé. Preto v dňoch nového roka otvorme svoje srdcia, aby do nich mohol vojsť Ježiš. Nebesá sú otvorené a Duch pripravený priniesť tam, kde je chaos, pokoj; kde je sebectvo a nenávisť, lásku, a tam, kde je smútok - radosť. Na jedno si však musíme dávať pozor. Je tu niekto, kto chce tento nebeský transport požehnania medzi Bohom a nami natrvalo prerušiť. Boh je však väčší, než diabol. On nás ochráni pred ním tak, aby Jeho nebeské „dodávky“ neboli prerušené. Hospodin je veľký. Dôverujme Mu!