Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. januára 2004

Ó, Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia? Ten sa ale má... “Život je dnes čoraz horší a horší” vravia mnohí ľudia. “On má aspoň bohatých rodičov, známych lekárov, výborné zamestnanie, dobrú rodinu... Ten má ale život! Ale čo ja? Ani bohatí rodičia, ani známi lekári, ani...”. Netráp sa však, milý človeče! V týchto zdanlivých výhodách nespočíva šťastie ani úspech života. To všetko môžeš mať. Ale veľmi rýchlo o to môžeš aj prísť. Počúvaj, čo ti Boh na to hovorí: „Kto má Syna, má život.“ Kto má môjho Syna Ježiša Krista vo svojom srdci, ten má život. A aký? Nekončiaci - večný. Smrť berie nám všetky istoty života. Nepomôžu známi lekári, ani bohatí rodičia. Jednu istotu ti však smrť nezoberie, a tú maj v srdci. Na nej stavaj v pozemskom živote. Istotu, že Boh ťa v Ježišovi Kristovi zachránil od večnej smrti a daruje ti v Ňom nový život v spoločenstve s Ním. Potom bude tvoj život len prípravou na večnosť. Predohrou k veľkej a slávnej symfónii večnosti. Máš Syna Božieho, poznáš Ho, žiješ s Ním? Ak áno, potom máš aj skutočný život. Urobil si to najlepšie rozhodnutie, aké si kedy mohol urobiť. GRATULUJEM TI!!!