Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. januára 2004

Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba. Nové povolanie. Aké máš povolanie ty, milý čitateľ? Si právnik, lekár, učiteľ, alebo murár či upratovačka? Robíš svoje povolanie svedomito a zodpovedne? Alebo si vravíš to, čo dnes hovorí väčšina ľudí: - „Nie som dostatočne ohodnotený, aká pláca, taká práca“? – Neviem, či si niekedy uvažoval nad významom slova - povolanie. Pán Ježiš v našom texte povoláva prvých učeníkov. Povolanie je zo slova „povolať“. Niekto nás volá, povoláva robiť to i ono, poslúžiť tam, či onam, pomôcť tam, či onam. Povolanie musíme dostať vždy zvonku. Dnešné Božie slovo nám chce povedať, že nezáleží na tom, aké máme povolanie, dôležité je len to, či ho konáme svedomito, zodpovedne, či má z neho mnoho ľudí osoh alebo sa naša práca každému zdá byť zbytočná. Pán Boh nám dal dožiť sa nového dňa. Tým nám dal aj novú šancu, byť lepšími. Vykonajme v tento deň veľa dobrého! Buďme svojím povolaním užitoční čo najväčšiemu počtu ľudí! Modlime sa, aby sme odteraz každý deň počuli Pána Ježiša, ktorý nás sám volá: “Poďte za mnou, aj vás urobím rybármi ľudí.” (v. 17) – Ľudí môžeme zachrániť svedomitou prácou akéhokoľvek povolania. Len tak im ukážeme pravého Záchrancu a pravé Svetlo!