Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. januára 2004

Lebo sa radujem z Tvojej pomoci. Vznešené apoštolovo povolanie. Toto je nadpis dnešného odseku Božieho slova. Dnes si teda môžeme prehĺbiť vedomosti a myšlienky o povolaní. – Vieme, že apoštol Pavol bol farizej a pôvodne veľký nepriateľ Pána Ježiša. Ale dostalo sa mu tej milosti, aby pochopil svoje poblúdenie, ba čo viac, dostal povolanie, stať sa apoštolom pohanov. Optimistickí ľudia vravia – „všetko zlépostaral o svojich verných, určite sa postará aj o mňa” – dôveruje Mária. “Som služobnica Pánova, nech sa stane Jeho svätá vôľa!” Vzťah k Bohu postavila vo svojom živote na prvé miesto. Aké miesto v mojom živote som dovolil obsadiť Bohu? Je to to najčestnejšie miesto, alebo iba akési podradné?