Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. januára 2004

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc! Nová modlitba. Po tom, čo Pán Ježiš prežil dni plné zhonu, šiel sa modliť na osamelé miesto. Dovtedy bolo zvykom modliť sa na verejnosti. Aspoň tak to propagovali farizeji. Ale takýmto spôsobom modlitbu pošpinili, znesvätili. Ukazovali sa. Ale Pán Ježiš prišiel, aby všetko očistil, uviedol na správnu mieru. On sa ide modliť na osamelé miesto. V modlitbe prosí svojho nebeského Otca, aby Mu ukázal cestu, smer života a služby. – Takto vyzbrojený ide ďalej kázať a uzdravovať. – Dnes žijeme vo veľmi hektickej dobe. Život akoby nám prechádzal pomedzi prsty. Dnes je veľmi rýchla doba. Z každej strany nám niekto niečo ponúka, sme obklopení samými akciami, výhodami. Každý nám chce nahovoriť, že jeho ponuka je najlepšia, najvýhodnejšia a my nevieme, čo si máme vybrať, ktorým smerom sa uberať. Sme nasledovníci Pána Ježiša, máme po Ňom aj meno. Skúsme Ho napodobniť! Vojdime na osamelé miesto a pomodlime sa! Veď jedinú správnu cestu nám môže ukázať iba Ten, kto sám je Cesta, Pravda i Život.