Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. januára 2004

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Nová dôvera. Máme pred sebou ďalší úsek verejného účinkovania Pána Ježiša. Najskôr uzdravil Šimonovu testinú, potom všetkých chorých a posadnutých démonmi, ktorých Mu priviedli a teraz malomocného. Všetko prebieha tak rýchlo a s takou ľahkosťou, že človek musí mať dojem, že Pán Ježiš je taký mocný Pán, že Mu nerobí problém pomôcť komukoľvek a s čímkoľvek. Zvlášť Mu nerobí problém pomôcť človeku, ktorý Ho na kolenách prosil: “Keby si chcel, mohol by si ma očistiť.” (v. 40) – Stále sa sťažujeme, že sme chorí, slabí, máme sa zle, biedne... Ale požiadali sme už na kolenách tohto mocného Pána o pomoc? Kľakli sme si a prosili sme: “Keby si chcel...?” Ak ešte nie, nevidím dôvod, prečo by sme tak nemali urobiť práve teraz!!! Pán Boh nás nadovšetko miluje. Veď nám dal svojho Syna. Dôverujme Jeho láske! A ako vďaku za lásku Ho z celého srdca milujme!