Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. januára 2004

Počúvajte ma, vy tvrdého srdca, ktorí ste ďaleko od spásy: Priblížil som svoju záchranu, nie je ďaleko. Nová služba. Celý týždeň sme sledovali, ako Ježišova prítomnosť prináša nové veci. Nové pohľady, nové možnosti, nové povolanie... Dnes je nedeľa. Deň Božej služby. Dnes sa nám ponúka krásna možnosť, stať sa nielen poslucháčom Božieho slova, ale aj jeho činiteľom. Dnes nám Pán Boh dáva jedinečnú príležitosť, ako aj svoje povolanie, svoje dary môžeme využiť v službe Pánu Bohu. V pravej službe Pánu Bohu! A je úplne jedno, či sa budeme “len” modliť za záchranu iných, alebo niekoho učiť Božie slovo, alebo napomínať, alebo dávať... – Dôležité je, aby sme svoje telá vydávali v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, rozumnú to službu Bohu. (v. 1)