Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. januára 2004

Gideon mu povedal anjelovi Hospodinovmu: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami? Cirkev je ako Božia stavba, ktorej základom je Ježiš Kristus. Je to pevný základ. Pevnejší Boh ani určiť nemohol. Práve preto, že cirkev má takýto základ, vydržala až dodnes, odolala všetkým otrasom zvonku i zvnútra, prežila doby prenasledovania aj útlaku. Základ je teda pevný. Teraz je rad na nás, Božích spolupracovníkov, čo naň budeme nadstavovať, aby to boli hodnoty stále a pevné. Naša práca v cirkvi sa musí konať vo vedomí zodpovednosti nielen pred ľuďmi, ale i pred Pánom Bohom. Pred Ním nič neschováme, ani neprikrášlime. On vidí naše skutky, naše konanie, no nielen to. On vidí i naše pohnútky, naše zameranie, zmýšľanie nášho srdca. Jedného dňa sa postavíme pred Jeho súd a budeme sa musieť zodpovedať za všetko, čo a ako sme urobili, i za to, čo sme urobiť mali, ale sme to zanedbali. V súdny deň nás čaká skúška. Skúška nás samých, nášho vnútra i diela, ktoré sme v Pánovej cirkvi vykonali. Konajme a žime tak, aby sme v tejto skúške z Božej lásky a milosti obstáli a dostali tú najvzácnejšiu odmenu – dar večnosti.