Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. januára 2004

Len okamih trvá Jeho hnev, ale celý život Jeho milosť. Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie. Málo kvasu nakvasí celé cesto. Keď ste si prečítali tieto Pavlove slová, možno ste boli až zhrození nad smilstvom, ktoré spomína na začiatku. Možno ste si pomysleli, že okolo vás sa nič podobné, ako tento človek, ktorý žil s otcovou manželkou, nevyskytuje. Ale dajme si ruku na srde: O čo sme my od neho lepší? Nemáme azda aj my svoje hriechy? To by bol predsa omyl. – Hriech ako hriech. Jeden síce spôsobí zla viac, iný menej, ale pred Pánom Bohom sa previnil aj jeden aj druhý páchateľ. Preto skôr, než by sme okolo seba hľadali podobných “mega” hriešnikov, ako bol ten v Korinte, skôr vo svojom srdci hľadajme možno aj malé hriešiky, ktoré môžu prerásť v niečo oveľa väčšie. A to je už varovanie, ktoré treba akceptovať. Veď aj malý kvások nakvasí celé cesto. Odstráňme zo svojho vnútra ten starý zlý kvások a založme si radšej kvások čistoty a pravdy, ako nám to odporúča Pavol, ktorý to už dávnejšie odporučil napríklad aj Korinťanom.