Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. januára 2004

Milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k nemu obrátite. Kritické myslenie zboru. Veľmi ostré slová napísal Pavol našim bratom v Korinte. No, samozrejme, ako už dobre vieme, napísal to aj nám. Inak by sme si to čítali zbytočne. Vymenoval mnoho druhov hriechov. Pomenoval mnoho hriešnikov. Žijeme medzi hriešnikmi a sami sme tiež hriešnici. Čo s tým? Oddeliť sa? Posudzovať? Apoštol nám neradí ani jedno, ani druhé. Nemáme posudzovať, ani ohovárať. A predsa máme byť kritickí nielen voči sebe, ale aj voči druhým. Nemôžeme všetko tolerovať. Musíme vedieť aj napomenúť. Hriech musíme pomenovať, aby sme zachránili hriešnika. Apoštol nás učí kritickému mysleniu voči hriechu. Ale učí nás aj priamosti. Nehovor za chrbtom, povedz priamo do oči. Byť duchovným pokrytcom je veľmi zlé. Človek, ktorý miluje Pána Ježiša je tiež len hriešnik, ale nesmie byť pokrytec. Inak by Ho nemiloval. Ak Ho milujeme, odovzdajme Mu svoj život a nehrešme viac, pokiaľ je to len možné!