Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. januára 2004

Ale Hospodin je pravý Boh. On je živý Boh a večný Kráľ! Súdiť – nie posudzovať. Aj dnes sme teda pri Pavlovom zozname rôznych hriechov a hriešnikov. Možno nás to už trochu deprimuje, ale treba nám počúvať aj tieto kritické slová do našich radov. Veď tak či onak, máme každý tie svoje previnenia, o odpustenie ktorých by sme mali denne, hoci aj v Otčenáši, prosiť. S hriechmi prichádzajú aj spory. Nuž a podľa nášho zmýšľania spory treba rozsúdiť. Je veľmi milé, keď nám Pavol píše, že my budeme súdiť aj anjelov, ale netreba azda niekedy súdiť aj nás samých!? Ktovie, ako by sme si na to odpovedali. Keby sme sa opýtali, či treba súdiť niektorých iných ľudí, odpoveď by bola asi jednoznačnejšia. Skôr, ako pomyslíme na súd, pomyslime na to, či nemôžeme odstrániť vinu a odpustiť si. Súd je len úplnou krajnosťou. No najmä, pomyslime na to, že aj nás raz bude Boh súdiť. Ako obstojíme? Ešte stále to máme vo svojich rukách. Veď “v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha” môžeme byť ospravedlnení. Existuje krajšie povzbudenie?