Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. januára 2004

Na šíru plochu postavil si moje nohy. Chráň si čistotu tela i duše. Niektorí filozofi ale aj teológovia tvrdili, že naše telo je niečo celkom nepodstatné. Že význam má jedine naša duša, lebo tá je večná, dokáže myslieť, nedá sa zničiť a podobne. Tvrdili, že telo v podstate nemá cenu. Do istej miery mali pravdu. Ale nie celkom. Na prekvapenie, Pavol postavil pomerne vysoko aj telo. Jasné, že duša je omnoho významnejšia, ale telo tiež nemožno zatracovať. Veď aj ním slúžime Pánu Bohu. Z našej duše môžu vychádzať pekné myšlienky a túžby. Ale často ich môžeme uskutočniť len pomocou tela. Ak si poviem, že zajtra pomôžem susedovi s pílením dreva, bez môjho tela tento dobrý skutok nezvládnem. Ak si poviem, že v nedeľu pôjdem do kostola, môžem tam ísť bez nôh, ak nemám inú pomoc? Tak vidíme, že aj telo je dôležité. Vážme si, ak ho máme v poriadku. Mali by sme ho čo najviac využívať pre službu Pánu Bohu a nezapredávať ho všelijakým hriechom. Veď naše telo je tiež údom Pána Ježiša Krista. To je obrovská výsada.