Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. januára 2004

Bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý. Láska je vzájomná služba. Apoštol Pavol sa okrem mnohých svojich predností vyznačoval aj tým, že nemusel priveľmi potláčať svoju žiadostivosť po žene. On sám však povedal, že radšej treba vstúpiť do manželstva, ako horieť vášňou, teda akoby mal človek cudzoložiť. Ale o sebe sám tvrdil, že dokáže vydržať bez ženy, a teda bude radšej sám čo najviac slúžiť Pánu Bohu. Nikoho iného k celibátu nenútil, no jeho stanovisko bolo jednoznačné: Ak človek nedokáže žiť bez ženy, ak sa zamiluje, nech sa ožení a plní si všetky svoje manželské povinnosti. Kto by tak nerobil, mohol by ľahko prispieť k rozbitiu vzťahu a svojho manželstva. Manželom však ukladá aj duchovné povinnosti. Na to by nemali vo svojom vzťahu zabúdať. Veď aj za každé požehnané manželstvo vďačíme Pánu Bohu. Ak bude manželstvo podľa Pavlových rád dobré a požehnané, môžeme sa tiež vyhnúť mnohým hriechom, o ktorých sme hovorili minulé dni.