Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. januára 2004

Ako sa otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. Hľadajme pokoj Boží. Prečítali sme si len pár viet z Biblie, ale boli to vety, ktoré sa nám prihovárali až priveľmi otvorene. V mnohých prípadoch asi zaťali do živého, a to je dobre. Veď čo by nám pomohla len nejaká teória? Je super, keď Biblia hovorí o živote. Už včera sme si vraveli o manželstve. Do takéhoto vzťahu však prídu aj rôzne chvíle a situácie. Iste aj tie nepríjemné a ťažké. Zrazu zistíme, že nie vždy si vo všetkom so ženou (s mužom) porozumieme, že jeden robí niečo presne naopak, než ten druhý, že si chceme vydobyť len to svoje... a podobne. Niekedy prídu na pretras aj otázky viery a zistíme, že ani v tých sa nie vždy dohodneme, alebo sme si celkom rozdielni. Myslime však na Pavlove živé slová, ktoré nám hovoria, že aj po roztržkách máme držať pohromade. Problémy patria k životu, je len potrebné riešiť ich. Veď aj po búrke vyjde teplé slniečko. Myslime na to, že aj v otázkach viery sa jeden v druhom posväcujeme! Muž v žene a žena sa posväcuje vo svojom mužovi. V prvom rade máme v manželstve hľadať pokoj, nie tichú domácnosť, ale pravý Boží pokoj, ktorý aj po hádkach rozohreje naše spojené srdcia. Je výborné, že ho môžeme mať od Boha.