Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 01. februára 2004

On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi platia Jeho súdy.

Register to read more...

Pondelok, 02. februára 2004

Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.

Register to read more...

Utorok, 03. februára 2004

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje.

Register to read more...

Streda, 04. februára 2004

Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.

Register to read more...

Štvrtok, 05. februára 2004

Bude to jeden deň - známy len Hospodinovi - ani deň ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo.

Register to read more...

Piatok, 06. februára 2004

Všetok ľud s velikým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Register to read more...

Sobota, 07. februára 2004

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

Register to read more...

Nedeľa, 08. februára 2004

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie.

Register to read more...

Pondelok, 09. februára 2004

Plesajte Bohu, našej sile

Register to read more...

Utorok, 10. februára 2004

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jáko-bovým, a budem dúfať v Neho.

Register to read more...

KALENDÁR