Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 01. februára 2004

On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi platia Jeho súdy.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. februára 2004

Pondelok, 02. februára 2004

Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. februára 2004

Utorok, 03. februára 2004

Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje.

Čítať ďalej: Utorok, 03. februára 2004

Streda, 04. februára 2004

Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod.

Čítať ďalej: Streda, 04. februára 2004

Štvrtok, 05. februára 2004

Bude to jeden deň - známy len Hospodinovi - ani deň ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. februára 2004

Piatok, 06. februára 2004

Všetok ľud s velikým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Čítať ďalej: Piatok, 06. februára 2004

Sobota, 07. februára 2004

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš.

Čítať ďalej: Sobota, 07. februára 2004

Nedeľa, 08. februára 2004

Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo alebo nie.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. februára 2004

Pondelok, 09. februára 2004

Plesajte Bohu, našej sile

Čítať ďalej: Pondelok, 09. februára 2004

Utorok, 10. februára 2004

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jáko-bovým, a budem dúfať v Neho.

Čítať ďalej: Utorok, 10. februára 2004