Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. februára 2004

On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi platia Jeho súdy. Poklad v hlinených nádobách. Všelijaké náboženské aj nenáboženské prúdy sa dnes tlačia do našej malej krajiny. Hoci stále si môžeme hovoriť, že sme kresťanský národ, napriek tomu je až varovné počúvať o prívale rôznych nekresťanských náboženstiev, najmä z východu. Tie nás lákajú rôznymi ozaj lákavými spôsobmi, najprv cvičením, potom meditáciou, uvoľnením v strese, až to prejde do daného náboženstva natvrdo. A to je veľmi nebezpečné. Niektoré z nich nám ponúkajú možnosť veľkého sebaovládania, moci nad sebou, alebo dokonca moci nad inými ľuďmi. A to je už na zamyslenie. Ale predsa, ak sa nevedomému človeku niečo podobné ponúkne, je to pre neho výborná návnada na udici. Okamžite po nej skočí. Túžba po akejsi vnútornej sile, po sebaovládaní v každej situácii, po ovládaní iných, je obrovská. Taká vnútorná sila môže mať mnoho definícií. Keď sa dnešný človek nesprávnym pohľadom pozrie na kresťanstvo, môže v ňom vidieť prežitok stredoveku alebo sfanatizovaných ľudí, ktorí veria v popraveného Boha, v akéhosi diabla, peklo, hriech, musia sa spovedať a podobne. Taký človek však nevidí podstatu viery v Trojjediného Pána Boha, nevidí Božiu ani ľudskú lásku, odpustenie, pokoj, porozumenie, radosť a mnoho ďalších vecí, ktorými sa kresťanstvo vyznačuje. Taký človek nemôže vidieť a poznať ani tú obrovskú silu, ktorú Boh dáva každému svojmu vernému človeku. Veď, koľkokrát nám už táto Božia sila pomohla, aj v tých najťažších situáciách, keď sme boli utláčaní, tiesnení, zúfalí, opustení, či zmietaní? Túto silu od Boha môže pochopiť len ten, kto ju už zažil, a kto sa v živote naplno oddal svojmu Pánu Bohu, Pánovi Ježišovi, ktorý nás veľmi miluje. Vážme si svoje náboženstvo, svojho Pána Boha. Veď čo lepšie nás v živote mohlo stretnúť, ako Jeho ruka, ktorú nám neustále podáva? Prijmime ju! Amen.