Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. februára 2004

Bude to jeden deň - známy len Hospodinovi - ani deň ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo. Nepohoršujme bratov a sestry. Podľa Luthera je kresťan slobodný pán nad všetkým a nikomu nie je poddaný. Ale na druhej strane kresťan je slúžiaci otrok všetkého a všetkým je poddaný. Apoštol nám to ukazuje v dnešnom texte, ktorý je pokračovaním včerajšieho. Sú totiž bratia a sestry vo viere, ktorí nemajú také poznanie, ako máme my, a tu sa má zrejme prejaviť, že naše poznanie nie je sebecké, ale vie slúžiť láskou, ktorá buduje. V Korinte boli kresťania, ktorí si ešte stále mysleli, že modly sú démonické sily, a preto sa pozastavovali nad tými, ktorí jedli z mäsa obetovaného modlám. Pokladali to za otázku svedomia. Pohoršovalo ich to, a preto sloboda tých, čo majú poznanie, musela byť kvôli nim obmedzená. Nie preto, že by nebola správna, ale preto, aby nebola na pohoršenie slabým, aby neubíjala ich slabé svedomie. Kto sa v takomto prípade nevie zrieknuť svojej slobody, hreší proti Kristovi, ktorý povedal: “Beda svetu pre zvody na hriech, beda človeku, z ktorého prichádza zvádzanie.” (Matúš 18,7) Pavol je ochotný radšej nejesť mäso, ak by tým mal brata pohoršiť. Preto aj my sa vystríhajme, aby sme svojimi slovami alebo skutkami nepohoršili bratov a sestry, a tak nezviedli k hriechu tých, za ktorých umrel Kristus.