Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. februára 2004

Plesajte Bohu, našej sile Sloboda lásky. Keď človek ide krajinou a zbadá priepasť, musel by byť veľmi veľký blázon, aby do nej len tak skočil. Ale keď vedľa priepasti kráča pastier a zdola počuje bľačať ovcu, pokúsi sa zostúpiť a zachrániť ju. Pravda, ak je to dobrý pastier. Ako Ježiš. Preto apoštol Pavol vo verši 22 píše: usilujem sa priblížiť všetkým ľuďom na ich úrovni, aby som aspoň niektorých zachránil. Odmena? Samospravodliví práve pre takúto činnosť nazvali Ježiša žráčom, pijanom vína, priateľom colníkov a neviestok. Aj Pavol sa musí brániť, že predsa uznáva Božie zákony, aj keď sa to niekedy navonok tak nejaví. Zaväzuje ma predsa zákon Kristov, hovorí, preto som sa dal dobrovoľne do služby VŠETKÝM, aby som čím viac ľudí získal pre Krista. Dokážeš sa aj ty podobne vzdať aj svojej cti, či dobrého mena – ak treba – len, aby si iných privádzal k Ježišovi?