Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. februára 2004

Budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jáko-bovým, a budem dúfať v Neho. V službe Ducha. Telesné zmýšľanie prináša smrť. Ale telo stvoril Boh človeku s toľkou pozornosťou, že môže byť (a má byť!) chrámom Svätého Ducha Božieho! Ako sa staráš o svoje telo? Bičuješ ho ako ťažného koňa ku stále vyšším výkonom, len aby si uspokojil modly konzumnej spoločnosti (či nadmernej cirkevnej prevádzky)? Si workoholik? Alebo si požívačník spútavaný opiátmi zmyslov? Vysloboď svoje telo a staraj sa oň s podobnou láskou ako jeho Stvoriteľ. A nech je tvoje vzácne, na čas Bohom darované krásne rúcho tela v službe. V službe samotného svätého Ducha Božieho. Lebo len vtedy získava cenu, krásu a posvätnosť chrámu.