Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. februára 2004

Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie. Výstraha pred záhubou. Toľko zázračných a spásnych zásahov Božích videl vyvolený ľud izraelský a predsa upadal vždy znova do tmy nevedomosti. Nevedomosť plodí pripútanosť. A pripútanosť plodí agresivitu. Vrátili sa ku zlatému teľaťu. Vrátili sa k býkovi, symbolu plodnosti. Peniaze a sex. Aj o to sa ruvať. Aj do Mojžiša si hodiť kameňom. Aj s Ježišom na kríž. Rušiť Božie zákony života a Boha odstrániť. Ale čím sa potom odlišuje človek od zvierat? Veď aj zvieratá, ako človek, jedia, spia, pária sa, aj sa bránia. - Iba viera a počúvanie Otcovho slova z nás robí ľudí, duchovné bytosti, stvorené s Bohom, z Boha a pre Boha. Niet pokroku v humanite bez divinity. Pane, daj, aby to človek a ľudstvo chápali!