Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. februára 2004

Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba. Služba a modloslužba. Hinduizmus vo svojich najväčších výšinách hovorí jednoznačne o jednom a jedinom Bohu. Ale pri čítaní jeho posvätných Véd sa to len tak hemží desiatkami bohov, stovkami bôžikov a tisíckami polobohov a inkarnácií. Aj dnešná ezoterika (podobne ako tá niekdajšia) nás omračuje celou plejádou najrozmanitejších energií, žiarení a duchovných síl, či bytostí. Katolicizmus zaspieva Soli Deo Gloria, ale v praxi je tu tiež prebohato rozrastený kult Márie (ktorá sa už stáva časťou Trojice!) a kult tisícok svätých, čo majú spásne zásluhy na rozdávanie. A tak je aj tu od úcty k uctievaniu iba krôčik a mnohí ho poľahky robia. Aj my, evanjelici máme svoje kulty gerojov, napríklad národných a spásnych hrdinov. Isteže. Boh stvoril všetko a my prijímajme celé stvorenstvo s úctou. Ale uctievajme iba Boha samotného. Inak navyrábame modly. Z jeho stvorení. Z našich výmyslov i nezmyslov. Sami zo seba. Kto uctieva modly, padá späť do tmy nevedomosti. Kto uctieva démonov, je na ceste do večnej tmy smrti. Nemôže sa predsa súčasne hlásiť k Bohu aj ku zlým mocnostiam. (v. 22)