Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. februára 2004

Či nie je moje slovo ako oheň - znie výrok Hospodinov - a ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Môj život na slávu Božiu. Milí bratia! Všetko, čo robíme, či je to jedenie, či pitie, alebo čokoľvek iné, všetko má slúžiť na Božiu oslavu. (v. 31) Farizeji sa modlili tak, aby ich ľudia videli. Almužny dávali tak, že vykrikovali o tom a vychvaľovali sa. Je to obvyklé a bežné aj dnes. Robiť sa slávnym. Hnať sa za kariérou. Titulmi. Urobiť si veľké meno. Trebárs aj v cirkvi Pánovej. Myslíme si, že sme čosi a nie sme nič. Aj to iba na chvíľku. (Malý príklad: skús vymenovať biskupov len našej cirkvi z 19. storočia!) Preto čokoľvek robíš, rob to tak, aby to slúžilo na Božiu oslavu. Aby si robil, čo robíš samému Bohu, ako jedinému Pánovi svojho života. Vtedy sa staneš pokorným a pokornejším. A dokážeš ustúpiť, aj pristúpiť k inému s úctou a čosi pre neho urobiť. Vtedy vstúpiš do samej slávy Božej a Tvoje meno bude navždy zapísané v Božej knihe života. Staň sa tak, Pane!