Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. februára 2004

Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválospev Hospodinov, že je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť,... sláva Hospodinova naplnila Boží dom. O čom je reč? Pavol apoštol hovorí o vlasoch a úprave hlavy, a my tomu rozumieme aj z rečí o našich zboroch najmä v súvislosti so škriepkami medzi staršou a mladšou generáciou. Dodáva však veľkoryso: ak by sa však niekto chcel hádať, my to nemáme v obyčaji, ani cirkevné zbory Božie. (v. 16) A tak by sme aj my mohli radšej venovať pozornosť tomu hlbšiemu v tomto texte, totiž, že Boh stvoril človeka ako dve rovnocenné, ale nie rovnaké polovice. Dnešné feministky tomu nerozumejú a seba, ako aj mnohé ďalšie ženy, ženú do súperenia s mužmi vo všetkom, až sa z nich stávajú “pseudochlapi”, ktorí dokážu všetko ako muži a navyše ešte aj rodia. Nemali by sme byť muži a ženy k sebe navzájom “štúdijne” pozorní a skúmať, čo všetko mne ako mužovi chce darovať Boh v tak odlišnej žene? Čím všetkým chce mňa ako ženu obdarovať Stvoriteľ skrze tak rozdielneho muža? Veď sme len zaujímavo rôzne oblečené duše, ktoré majú tú výsadu, že sa smú istý kratučký čas tu, na Zemi, vzájomne sprevádzať tak, aby im bolo dobre a lepšie, a najmä, aby duchovne rástli a vrastali skrze Krista Ježiša až do Kráľovstva Božieho.