Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. februára 2004

Mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky Tvoje skutky zvestoval. Byť v službe Slova. Slovo Božie je sám Boh. Preto, ak nad ním stojím a len s ním nejako majstrujem, rozpitvávam ho a okolo neho mudrujem, vkladám do neho a vyberám z neho, ako sa mi páči, vystrihnem si veršík a pripravím sendvič obkladaný cudzími komentármi, či sa predvádzam v slovesnej ekvilibristike, aby sa videlo ako ho ovládam, som hoden najhlbšieho poľutovania ako skutočný hlupák. Naopak. Ak luterovsky padnem Bohu k nohám ako staré, prázdne, celkom deravé vrece a s hľadajúcim Tomášom vyznám „Pán môj a Boh môj“, vtedy priletí svätý Duch Boží, zmocní sa mojej úbohosti aj zakuklených zvyškov duchovnej pýchy, vyčistí staré, uzdraví a daruje seba. Daruje seba skrze Slovo a v Slove, aby som aj túto nedeľu, tento deň, povedal iným z celého svojho srdca, z celej duše, zo všetkých síl a z celej mysle, že On, jedine On, Trojjediný, môže byť aj je jediným cieľom, jedinou túžbou a jediným zmyslom môjho a nášho života. - Daj Pane, aby sme neprestávali hľadať, vyznávať a milovať Teba a Tvoje sväté Kráľovstvo Nebeské. Potom všetko ostatné (ak ešte čosi je) nám bude pridané. Aleluja!