Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. februára 2004

Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. Roztržky a neporiadok. Je podstatné a dobré, keď sa kresťania spolu schádzajú a stretávajú. Ale pozor! Nie každé stretnutie musí priniesť dobré ovocie. Apoštol napomína Korintských kvôli ich roztržkám v spoločenstve. A toto sú vážne slová aj pre nás. Každému z nás sa totiž môže stať, že budeme odchádzať zo spoločných zhromaždení skôr so škodou než s požehnaním. Teda prvým dôvodom napomenutia boli roztržky. Prečo? Lebo roztržky rozdeľujú spoločenstvo z vnútra. A tak vidíme, že roztržky sú dôkazom toho, že niektorí nepoznali Božie zmýšľanie a vôľu. Svoje druhé napomenutie Pavol smeruje proti neporiadku v súvislosti s Večerou Pánovou. Naoko síce zachovávali vonkajšiu formu, ale ich vnútorný postoj bol iný. V začiatkoch cirkev slávila “agapé”, ináč povedané “hod lásky”. Bolo to vlastne spoločenstvo pri stole a po ňom nasledovala Večera Pánova. Netrvalo však dlho a začalo sa to zneužívať. Chudobní nato doplácali a bohatí často k svätej Večeri pristupovali aj opití. A toto Pavol veľmi kritizuje a odsudzuje. Ako to vyzerá v spoločenstve, ktoré navštevujem ja? A čo ja do tohto spoločenstva prinášam? Pokoj, radosť a požehnanie, alebo svár, roztržky a neporozumenie?