Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. februára 2004

Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre. Skúmaj sa, človeče. Človeku často pomôže, ak ho dokáže niekto pred nebezpečenstvom upozorniť, varovať. No nie vždy sa človek chce dať poučiť. Teda samotné varovanie nestačí. Ale môže pomôcť. Často môže človeka zachrániť. A dnes nás apoštol Pavol upozorňuje, aby sme sa nestali nehodnými hodovníkmi pri stole Pánovom. V zásade nie je nikto z nás hoden účasti na tomto prijímaní, práve tak, ako nie sme hodní akejkoľvek milosti a dobroty Pánovej. Ale o tom tu dnes nie je reč. Tento text nehovorí o vlastnej nehodnosti človeka, ale o nehodnom prijímaní Večere Pánovej. Kto je hodný a kto nehodný prijímať telo a krv Kristovu? Večere nášho Pána sa máme účastniť až po predchádzajúcom skúmaní. Musíme vyznať hriechy a opustiť ich. Napraviť krivdy a ospravedlniť sa tým, ktorým sme ublížili. Teda Večere Pánovej sa nezúčastňujú bezhriešni ľudia alebo anjeli. Všetci sme hriešni a práve preto potrebujeme telo a krv Kristovu. Ale beda, ak tomu človek neverí! Beda, ak nie je úprimný a neprosí o odpustenie! Beda, ak nechce odpustiť druhým! Boh nás varuje, pretože nás ma veľmi rád. Nechce, aby sme pokračovali a žili v hriechu. Berieš toto varovanie vážne?