Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. februára 2004

Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. Kráľ. Kto by ním nechcel byť? Už od detstva by každý chcel byť kráľom. Chceli by sme mať svoje kráľovstvo. Poddaných, ktorý by nás na slovo počúvali. Chceli by sme mať moc. Vládnuť. No v dospelosti sa tento sen o kráľovi a kráľovstve vytráca. Rozplýva sa. Zostáva už iba v rozprávkach. Túžba vládnuť, riadiť a rozkazovať, nám však napriek tomu často zostáva až do dospelosti. A mnohým cez starobu až do smrti. Adónja syn Dávidov chcel tak isto vládnuť a kraľovať. Chcel panovať nad Izraelom aj nad svojimi bratmi. Ale čo sa stalo? Prečo zrazu nie je kráľom? Nuž preto, lebo Boh a Dávid, Boží pomazaný, si vybrali iného. Kráľom sa stal Šalamún. A čo vtedy urobil Adónja? Bránil sa? Bojoval proti Bohu a bratovi? Nie. Uznal svoju chybu. Uznal, že iný je kráľom. A ako reaguješ ty, ak chceš vládnuť, plánovať, riadiť a rozkazovať a zrazu vidíš, že Boh je Pánom a že si vybral iného? Adónja uznal, že kráľom je niekto druhý. Uznávaš to aj ty?