Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. februára 2004

Národy poznajú, že ja, Hospodin som Svätý. Rady. Radi ich dávame, no nie vždy ich radi prijímame. Nie vždy si dáme poradiť. V tomto texte kráľ Dávid dáva rady svojmu synovi. Dávid svojmu synovi Šalamúnovi pred svojou smrťou odovzdáva svoju skúsenosť, ktorú mal s Hospodinom. Toto je výzva pre všetkých rodičov, starých rodičov a aj krstných rodičov. Aby sme aj my dokázali naším deťom sprostredkovať svoju skúsenosť s Hospodinom. Aby sme im poukázali na napomenutia aj zasľúbenia, ktoré sme z Božej milosti spoznali a prijali. Múdri kráľ napomína svojho syna, aby on aj jeho potomci plnili Božiu vôľu, aby sa Božie sľuby mohli splniť. Dobrá rada je vraj nad zlato. Ale nie vždy. Význam má pre nás iba vtedy, keď ju berieme vážne. Dnešný text radí aj nám. Dáš si dnes poradiť? Šalamún bral rady svojho otca vážne. A nielenže bol slávny a veľmi známy, ale predovšetkým na ňom spočívalo Božie požehnanie. Daj si poradiť!