Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. februára 2004

Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. Láska. Básnici o nej píšu, speváci spievajú, režiséri natáčajú filmy, no ľudia v nej nie vždy žijú. Človek dostal od Trojjediného Boha obrovské množstvo talentov a darov. No zabúda nato, že tieto dary sa majú používať v láske. Pretože to je ten najväčší dar. A práve v láske, každý iný dar dosahuje svoju hodnotu a cenu. Láska je nevyhnutná. No nestačí, ak o nej budeme len rozprávať. Tak isto nestačí, ak budeme mať množstvo darov, ale len pre seba. Dokonca aj dobré skutky sú bezcenné, ak ich niekto robí preto, aby získal uznanie a upútal na seba pozornosť. Pri množstve slov človeku často unikne to, čo je podstatné. O láske sa toho nahovorilo veľmi veľa. No podstatné je, aby sme vedeli, čo je podstata lásky. Apoštol Pavol to opisuje v 4 až 7 verši. Prečo sa o láske toľko básni? Nuž, preto, že má trvalý charakter. Láska nikdy neprestane. Aj vo večnosti budeme milovať svojho Pána aj jedni druhých navzájom. Aj náš Pán nás bude mať večne rád. Preto Pavol dáva lásku na prvé miesto zo všetkých cností. Je nadriadená nad ostatné vlastnosti.