Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. februára 2004

Len spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive. Vládca, ktorý poslúcha, aby ho iní poslúchali. Poslušnosť ako motív vládnutia – to je nezvyklé. Na tie najvyššie miesta sa derú skôr ľudia, ktorí nikoho nechcú poslúchať. Vláda, ktorú vykonávajú je despotická, zotročuje ľudí a drží ich v strachu. Príklady takýchto vládcov nemusíme hľadať len v minulosti, či v zahraničí. Ľudí, ktorým bola zverená moc a zodpovednosť, ale ktorí nemajú schopnosť poslúchať rady iných, máme dosť aj okolo seba v našich spoločenstvách a rodinách. “Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud...”, to je Šalamúnova prosba. Ľud, ktorému má vládnuť, nevníma ako svoje vlastníctvo. Vie, že ľudia, ktorí sú mu zverení, sú Boží ľud. Preto aj on, vládca, chce poslúchať toho, kto vládne jeho srdcu. Chce tiež načúvať, porozumieť a poslúchnuť právo. Každý z nás vykonáva nejakú moc, v rodine, v cirkevnom zbore, v obci či v štáte. Nech našim motívom nie je prízemná túžba ovládať iných, ale aj my prosme Pána, aby nám dal srdce ochotné poslúchať iných a rozumieť im.