Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. februára 2004

Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca; veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami! Spravodlivosť je ovocie darovanej múdrosti. Takmer každý deň sme v situácii, kedy sa musíme rozhodnúť, na ktorej strane je pravda. Našou úlohou možno nie je vynášať súdy, ako Šalamún. Ale celkom iste sa musíme sami pre seba rozhodnúť, komu dáme za pravdu. Býva to nesmierne ťažká úloha. Preto sa jej často aj vyhýbame. Nechceme zaujať stanovisko. Nevieme, na koho strane je pravda. Alebo vieme, ale bojíme sa dôsledkov, ktoré budeme musieť niesť, keď sa postavíme na tú či onú stranu. Dôsledkom býva nezaujatosť, neurčitosť vo vzťahoch, váhavosť, odkladanie rozhodnutí. Spravodlivé rozhodnutie je ovocím darovanej múdrosti. “...videli, že v ňom je Božia múdrosť na prisluhovanie práva” – to sú slová, ktoré sa spájali so Šalamúnom. Jeho rozhodnutie v spore o dieťa bolo múdre preto, lebo načúval s láskou. Rozumel tomu, čo prežíva srdce jednej i druhej ženy. Príkaz rozťať dieťa na dva kusy znie na prvé počutie ako mechanický, bezcitný súd. Za ním je však hlboké pochopenie láskavého srdca matky. Nedostatok spravodlivosti medzi nami nie je len vinou neschopných a skorumpovaných sudcov. Tento nedostatok sa začína tam, kde každý jeden z nás stráca odvahu zaujať stanovisko a schopnosť s láskou porozumieť a pochopiť, na ktorej strane je pravda.