Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. februára 2004

V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje. Bohom darovaná múdrosť je zdrojom uznania a úcty. Veľké mocenské zoskupenia a vplyvné štáty sú väčšinou výsledkom vojen a neľútostných mocenských výbojov. Hoci moderný svet sa poučil a vytvoril Organizáciu spojených národov a v nej Bezpečnostnú radu, predsa sa vždy znova objavujú vládcovia, ktorí bojom a za cenu mnohých obetí rozširujú sféru svojho vplyvu. “Šalamún panoval nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov, ba až po hranice Egypta.” Túto “úniu” kráľovstiev nedržal pohromade strach zo Šalamúnovej vojenskej moci, ale uznanie a úcta, ktorú jeho múdrosti, rozvahe a širokému rozhľadu prejavovali okolití králi. Bohom darovaná múdrosť je zdrojom uznania a úcty. To by sme mali pochopiť aj dnes, keď hľadáme pokoj pre našu krajinu i pokoj medzi národmi vo svete prostredníctvom štátnych zoskupení. Uznanie a úctu medzi národmi možno získať nielen bohatstvom, veľkosťou územia či mocou armády. Rešpekt u iných si môžeme získať aj múdrosťou a poslušnosťou pred Bohom. O tom hovorí Šalamúnov príbeh.