Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. februára 2004

Občerstvím ustatú dušu a prahnúcu dušu uspokojím. Pokoj v krajine slúži na upevnenie služby Bohu. Cirkev vo svojich dejinách musela prejsť mnohými obdobiami neslobody a prenasledovania. Napriek tomu sa viera v Pána Boha prenášala svedectvom verných z generácie na generáciu. Pravda je však aj to, že služba cirkvi sa v obdobiach útlaku nemohla rozvíjať a pretrvávalo len to najnutnejšie svedectvo cirkvi. Po období bojov, ktoré musel viesť kráľ Dávid proti útočným susedným národom, prežíva Izrael za vlády Šalamúna obdobie pokoja. Šalamún toto obdobie netrávi rozmarmi, ale využíva ho na rozvoj služby Bohu. Buduje chrám. Posledné obdobie po roku 1989 je tiež naplnené rozvojom a posilňovaním služby našej cirkvi. Tento rozvoj neznamená len budovanie nových chrámov, ale aj rôznych nástrojov služby ako sú napríklad diakonické zariadenia, cirkevné školy, strediská pre mládež a iné. Berme tieto možnosti ako výnimočný dar Božej milosti. V dejinách našej cirkvi bolo doteraz len málo období, počas ktorých sa jej služba mohla slobodne rozvíjať. Preto každý deň hľadajme aj v našom osobnom živote príležitosti na upevnenie našej služby Pánu Bohu.