Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. februára 2004

Izraelci, každý muž a žena, ktorých ponúkalo srdce doniesť na všetku prácu to, čo prikázal Hospodin konať skrze Mojžiša, doniesli dobrovoľný dar Hospodinovi. Ten, ktorý stvoril slnko, prebýva zahalený v oblaku. Spôsob, akým sa prejavuje Božia prítomnosť v Šalamúnovom chráme, je zahalený oblakom tajomna. Božiu slávu nemožno uchopiť a manipulovať s ňou. Ani v chráme. Možno ju tam prežiť, ale nemožno ju obsiahnuť. Môžeme tam pocítiť závan Božej moci, ale nemôžeme sa jej zmocniť a dať ju pocítiť iným. Aj Božia moc, ktorú prežívame v Jeho slove je veľmi osobná a osobitá. To isté Božie slovo zasahuje ľudí rozličným spôsobom a rôznou mierou mení ich životy. Táto Božia zvrchovanosť nám zostáva tajomstvom. Zároveň nás však udržiava v úžase nad tým, ako Božia moc koná tam, kde by sme to vôbec neočakávali, či dokonca tam, kde by sme si to sami ani nepriali. Preto Božiu moc nemôžeme rozdávať. Môžeme ju len zvestovať a svedčiť o tom, ako a čo koná v našich životoch a tak pozývať mnohých k stretnutiu s Ním.