Slovak Czech English German Polish

Marec

Pondelok, 01. marca 2004

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. marca 2004

Utorok, 02. marca 2004

Všetky chodníky Hospodina sú milosť a vernosť pre tých, čo zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.

Čítať ďalej: Utorok, 02. marca 2004

Streda, 03. marca 2004

Rozpovieme ich budúcemu pokoleniu, Hospodinove slávne skutky Hos-podina, Jeho silu, aj divy, ktoré urobil.

Čítať ďalej: Streda, 03. marca 2004

Štvrtok, 04. marca 2004

Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. marca 2004

Piatok, 05. marca 2004

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

Čítať ďalej: Piatok, 05. marca 2004

Sobota, 06. marca 2004

Nebuďte teraz tvrdohlaví ako vaši otcovia! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne!

Čítať ďalej: Sobota, 06. marca 2004

Nedeľa, 07. marca 2004

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. marca 2004

Pondelok, 08. marca 2004

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. marca 2004

Utorok, 09. marca 2004

Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví?

Čítať ďalej: Utorok, 09. marca 2004

Streda, 10. marca 2004

Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh.

Čítať ďalej: Streda, 10. marca 2004