Slovak Czech English German Polish

Marec

Pondelok, 01. marca 2004

Vyslyš ma, Hospodine, vyslyš, nech sa tento ľud dozvie, že Ty si Hospodin, Boh, a že si obrátil ich srdcia naspäť.

Register to read more...

Utorok, 02. marca 2004

Všetky chodníky Hospodina sú milosť a vernosť pre tých, čo zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.

Register to read more...

Streda, 03. marca 2004

Rozpovieme ich budúcemu pokoleniu, Hospodinove slávne skutky Hos-podina, Jeho silu, aj divy, ktoré urobil.

Register to read more...

Štvrtok, 04. marca 2004

Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči.

Register to read more...

Piatok, 05. marca 2004

Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej.

Register to read more...

Sobota, 06. marca 2004

Nebuďte teraz tvrdohlaví ako vaši otcovia! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne!

Register to read more...

Nedeľa, 07. marca 2004

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Register to read more...

Pondelok, 08. marca 2004

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Register to read more...

Utorok, 09. marca 2004

Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví?

Register to read more...

Streda, 10. marca 2004

Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh.

Register to read more...

KALENDÁR