Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. marca 2004

Všetky chodníky Hospodina sú milosť a vernosť pre tých, čo zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá. Modlitba je život. Šalamún vo svojej modlitbe prosí Boha, aby zasiahol a sklonil sa k tým, ktorí sa budú k Nemu modliť v Božom dome. Boh zasľúbil Šalamúnovi, že modlitby v chráme vypočuje. V živote to obyčajne beží tak, že keď je nám dobre a darí sa nám, modlitbe nevenujeme veľa pozornosti. Keď však príde ťažká chvíľa, životná skúška, choroba či neistota, vtedy zintenzívňujeme svoj modlitebný život. Niekto výstižne povedal, že modlitba je dýchaním duše. Všetci si vieme predstaviť, čo by sa stalo, keby sme prestali dýchať. O stave, ktorý by nasledoval, nikto nepochybuje. Ale koľkí si myslia, že je všetko v poriadku, keď sa modlím z času na čas, vtedy, keď sa mi chce? Nemalo by to tak byť. Tak, ako športovec, ktorý pravidelne športuje, má nádej na dobrý výsledok, tak aj kresťan, ktorý duchovne trénuje, môže sa tešiť z dobrého duchovného zdravia. Tam, kde nie je pravidelná komunikácia, je obyčajne nejaký problém. Ak sa pravidelne nerozprávame so svojím nebeským Otcom, asi je za tým nejaká prekážka, ktorú treba odstrániť. Skúmajme i dnešný deň, či sa niečo, alebo niekto, nepostavil medzi nás a nášho nebeského Otca a nebráni nám v rozhovore s Ním. - Bože, ďakujem Ti, že ma vždy a všade počuješ, keď sa k Tebe modlím. Ďakujem Ti, že si mojím Priateľom a Pánom!