Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. marca 2004

Rozpovieme ich budúcemu pokoleniu, Hospodinove slávne skutky Hos-podina, Jeho silu, aj divy, ktoré urobil. Ak – tak. Božie zasľúbenia sú vždy podmienečné. Hospodin hovorí Šalamúnovi: “Ak budeš chodiť predo mnou v čistote a úprimnosti srdca, budeš sa riadiť podľa mojej vôle, tak budem s Tebou, upevním tvoj trón. Ak sa však odvrátiš odo mňa, tak...” Božie zasľúbenia sú úžasné. Boh je štedrý v sľuboch a v požehnaní. Ale Božie zasľúbenia sa viažu na poslušnosť. Neplatia automaticky. Dajú sa prehrať. To platí podobne, ako v živote. Kto sa učí, ten vie. Kto miluje Boha, kto koná Božiu vôľu vo svojom živote, ten si môže privlastniť všetky Božie zasľúbenia. Ale ten, kto si žije tak, ako keby Boha ani nebolo a potom si spomenie na zasľúbenie, ktoré sa mu hodí, mal by pamätať na to, že nemá právo dožadovať sa splnenia Božieho zasľúbenia. Pán Boh sa nedá nikým manipulovať, vydierať, ani uplatiť. Vo zvláštnej milosti má tých, ktorí ho milujú z celého srdca a svojho blížneho ako seba samého. - Bože, vďaka za všetky možnosti, ktoré nám ponúkaš. Túžiš po tom, aby náš život bol naplnený a radostný. Rozhodnutie, či Tvoje zasľúbenia vyhráme alebo prehráme, však ponechávaš na nás.