Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. marca 2004

Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Dobrá zvesť – “piate evanjelium”. “Neuverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuzrela,” povedala Šalamúnovi kráľovná zo Sáby o chýre, ktorý sa o ňom niesol okolitým svetom. A dodala: “Pravdivá bola reč, ktorú som počula... no nepovedali mi ani polovicu.” Je to krásne, ak o človeku ide dobrý chýr. Koľko miliónov dávajú dnes ľudia do reklamy, aby v spoločnosti šírili o sebe a o veciach dobrý chýr! Vieme však, že reklama sa často nezhoduje so skutočným stavom vecí. Kráľovná zo Sáby bola užasnutá zo stretnutia so Šalamúnom. Toto stretnutie predčilo jej očakávanie. Aký chýr ide o mne a tebe? Apoštol Pavol píše, že my kresťania sme Kristovým listom, ktorí čítajú všetci ľudia. Čo si prečítajú v liste nášho života? Aký dojem zanechávame v ľuďoch, s ktorými sa stretávame? Sú milo prekvapení, alebo sklamaní? Dnes, žiaľ, málo ľudí číta Bibliu. O to viac však sledujú náš život, ktorý je “piatym evanjeliom” – listom Kristovým pre našich súčasníkov. - Bože, toľkí ľudia sa pozerajú na Teba a Tvoju cirkev cez náš život! Prosím Ťa, daj mi tú milosť, aby som šíril okolo seba dobrú povesť!