Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. marca 2004

Nebuďte teraz tvrdohlaví ako vaši otcovia! Podajte ruku Hospodinovi! Vojdite do Jeho svätyne! Budúcnosť. O budúcnosti sa rozhoduje dnes. Aká bude, záleží len od teba a odo mňa. Či pôjdeme ďalej s Božím požehnaním, alebo bez neho. A to je rozhodujúce. Šalamúnovo odpadnutie od Hospodina malo na jeho kráľovstvo katastrofálny dopad. Svojou neposlušnosťou prehral Božie zasľúbenia. Na národ privolal Boží súd. Kráľovstvo sa rozpadlo, upadalo a postupne zaniklo. Bez Boha a Jeho požehnania sa ťažko žije a ešte ťažšie sa plánuje budúcnosť. Dejiny nás učia, že aj tie najlepšie plány, ak nepočítajú s Božou pomocou, stávajú sa len fatamorgánou. Kto plánuje svoju budúcnosť s Bohom, kto Ho postaví na prvé miesto vo svojom živote, môže mať istotu, že jeho budúcnosť bude požehnaná. Ten, kto dôveruje Bohu, nebýva sklamaný a kto očakáva na Hospodina, nadobúda novej sily, ktorá ho nesie dopredu. - Bože, ďakujem Ti, že kráčaš so mnou každý deň môjho života a tak sa nemusím báť, čo mi prinesie zajtrajší deň, lebo Ty si so mnou!