Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. marca 2004

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach. Božia láska. O láske sa veľa hovorí. Mnohí sú už imúnni voči slovám. Zaujímajú ich predovšetkým činy. Činy sú rozhodujúce. Činy dávajú slovám silu. Boh nám svoju lásku preukázal tým, že svojho jediného Syna vydal na smrť za nás, keď sme my ešte neboli na svete. On spravodlivý, zomrel za nás nespravodlivých. Zomrel na našom mieste. Jemu boli pripočítané naše viny. On vzal na seba náš trest. Iba nekonečná láska sa dokáže takto obetovať. Stáva sa, že priateľ sa obetuje za priateľa. Ale kto sa obetuje za svojho nepriateľa? Obeť za svojho nepriateľa, to prevyšuje naše chápanie. Taká je Božia láska. Je väčšia, ako vieme pochopiť. Veľkosť obete poukazuje na veľkosť lásky. Kto prijal túto Božiu lásku, ten musí celý svoj život žasnúť nad Božou dobrotou a milosťou. - Vďaka Bože, že sa na mňa pozeráš cez svojho milovaného Syna, že si mne hriešnemu pripočítal Jeho spravodlivosť! Tvoja milosť je veľká!