Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. marca 2004

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval. Na ceste do nového Jeruzalema. Jedni žasli, iní sa báli. Úžas a strach sú sprievodné znaky kresťanskej viery. To, čoho sa najviac bojíme, je utrpenie. Je prítomné na všetkých cestách ľudského života. To sú tie rozbité, takmer neschodné úseky a na ich konci je smrť. Rozbil a zničil ich hriech. Najradšej by sme ich obišli, alebo aspoň nevideli. Ale predsa sú tu. Utrpenie a smrť – sprievodné znaky cesty ľudského života. Nikto ich nevie opraviť. –- Teraz však vstupuje na tie naše rozbité životné cesty Boží Syn v ľudskom tele. Berie na seba všetko, čo trápi človeka. Kráča pred nami. A zrazu sú tie ťažké úseky života schodnejšie a na konci už nie je smrť, ale život. Na tretí deň vstane z mŕtvych. Aby nik, kto verí v Neho, nezahynul... - Aj dnes kráča pred nami. Aj po tých najťažších úsekoch životnej cesty. Jedno je dôležité – aby sme kráčali v Jeho stopách, aby sme išli za Ním. Lebo tam, kde vstúpila Jeho noha, sa utrpenie mení na zárodok nového života. Pretože Jeho stopy sú upevnené láskou.