Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. marca 2004

Kto znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Urob nám... Čo očakávame od Ježiša? Od Jeho Kráľovstva? Čo očakávame od náboženstva, od cirkvi? Od svojej viery? –- Učeníci si chcú zaistiť dobré, popredné miesta. Rozmýšľajú trochu ako politické strany po víťazných voľbách. Pán Ježiš im znovu vysvetľuje, že v Kráľovstve Božom naozaj vládne a bude vládnuť láska. Tam už nepôjde ani o moc, ani o bohatstvo, ani o výhody..., ale jedine o lásku, ktorá bude všetko vo všetkom. Svet bude naozaj obnovený. - Keď láska zasadne na trón, všetko sa zmení. Tú podivnú vládkyňu opisuje apoštol Pavol v 1. liste Korintským 13,-7. Ona všetko poprevracia. Kto by chcel byť veľký, ten bude služobníkom, kto by chcel byť prvý, ten bude otrokom všetkých. –- Kráľovstvo Božie je najväčšia revolúcia na svete, je to revolúcia lásky, ktorá sa začala Veľkým piatkom. Aj v dnešný deň nás pozýva, aby sme sa pridali.