Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. marca 2004

Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh. Pohoršený zástup (cirkev). –- Podivný je ten zástup, ktorý kráča za Ježišom. Asi chcú, aby v Ježišovej blízkosti bolo všetko dôstojné, slávnostné, ničím nerušené. Vadí im slepec, ktorý si len tak vykrikuje a ruší slávnostnú atmosféru. Preto dvíhajú prsty k ústam: “Psst, ticho, tu je vážna atmosféra!” Chcú umlčať Bartimaiosa. –- Občas si takto možno počíname aj v našich cirkevných zboroch. Občas chceme umlčať tých, ktorí počuli viac, ako my, ktorí volajú hlasnejšie. Bartimaios však vie svoje. Počul o Ježišovi a berie to vážne. Nejde mu o slávnostnú a dôstojnú náladu, ale o skutočnú vieru. Nebojí sa aj zakričať. Ani my nezostaňme iba pri dôstojnosti a slávnostnej nálade. –- Ježiš to myslí s nami naozaj vážne. Občas to robí práve tak, že narúša vážnosť našich zhromaždení. Aj dnes sa pýta: „Čo chceš, aby som pre teba urobil?“