Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. marca 2004

Hospodine, tlmíš triumfujúcu pieseň tyranov. Viera a modlitba. Človek môže žiť dvojakým spôsobom: buď je závislý od Boha, alebo sám od seba a na stvorených veciach. Úprimná, ozajstná závislosť od Boha sa volá „život vo viere“. Viera neznamená, že nerobím nič, iba verím. Viera znamená skôr to, že robím všetko, čo mám a verím. Verím v Boha a verím Bohu. Verím aj v Ježiša Krista a v Ducha Svätého. Verím, že Boh je živý, je blízko a môžem s Ním hovoriť. Verím, že Kráľovstvo Božie je medzi nami a raz sa stane jediným skutočným Kráľovstvom. Boh až dosiaľ pracuje na spáse a potrebuje moju spoluprácu. Modlitba, to sú krídla viery. Modlitba sa však len vtedy stáva skutočnou modlitbou, keď jej predchádza odpustenie. Mne každý deň odpúšťa Boh a ja odpúšťam ľuďom. Ja žijem z odpustenia a my všetci žijeme z odpustenia. Modlitby bez odpustenia sú len prázdne slová. Ďakujme Bohu za dar viery a modlitby!