Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. marca 2004

Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa Jemu nepáči? Ste milované dietky svetla – napodobňujte Boha. Dnešná nedeľa svojim názvom OCULI – oči, upozorňuje cirkevné zbory na to, aby otvorili oči a vnímali všetko to, čo im Boh dáva. Prvá vec, ktorú uvidíme je skutočnosť, že sme milované dietky Božie. (1.Jánov 3,1) V Kristovi a skrze Krista sme milované dietky. Možno nás občas mýli vonkajšia realita sveta, ale to nič nemení na skutočnosti vnútornej spásy. Už od krstu sme milované dietky. To je základ našej viery. Sme dietky nie preto, že sme to chceli my, ale preto, že to chcel Boh. On nás znovuzrodil pre živú nádej. (1.Petra 1,3) Druhá vec, ktorú uvidíme je tá, že máme napodobňovať svojho Otca nebeského. Celé to napodobňovanie je jednoduché: žite v láske. Boha máme napodobňovať v láske, ktorú On zjavil v Ježišovi Kristovi. Máme koho napodobňovať; nemusíme napodobňovať zlé príklady. Nedajme sa pomýliť. –- Tretia vec je, že sme milované dietky svetla. Preto sa nemáme zaoberať skutkami tmy. Jednoducho preto, že už nepatríme tme. Skutky tmy náš život ničia a strhávajú nás do moci temných síl. Nezabudnime ani na okamih – sme milované dietky svetla!